Tu jesteś: Strona główna » TopTruck » Jak zostać TopTruck » Warunki przystąpienia do sieci

Warunki przystąpienia do sieci

Kandydat do sieci Top Truck powinien:
  • posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
  • posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie napraw pojazdów ciężarowych i naczep wielomarkowych
  • dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania napraw pojazdów ciężąrowych i naczep wielomarkowych
  • oraz spełniać co najmniej 11 z 21 punktów wymagań warsztatowych "Wykaz prac":

1.  Naprawy bieżące, pogwarancyjne mechaniczne pojazdów ciężarowych i naczep

2.  Pełną diagnostykę i naprawy układów elektrycznych pojazdów ciężarowych i naczep

3.  Pełną diagnostykęi naprawy układów pneumatycznych pojazdów ciężąrowych i naczep

4.  Pełną diagnostykę i naprawy układów hydraulicznych pojazdów ciężarowych i naczep

5.  Kompleksowe naprawy naczep (zawieszenia, hamulce, plandeki, stelażę)

6.  Serwis mobilny 7/24

7.  Obsługa awarii 7/24

8.  Wymiana i naprawa ogumienia 

9.  Naprawa układów Ad Blue

10. Stacja tankujące Ad Blue

11. Naprawy główne silników i zespołów przeniesienia napędu (skrzynie, mosty)

12. Wykonywanie zbieżności i pełnych geometrii zawieszenia

13. Mycie pojazdów wewnętrzne, zewnętrzne, odkażanie

14*. Naprawy blacharskie

15*. Naprawy powypadkowe : prostowanie ram i kabin, które odbywa się na specjalnie przygotowanym i wyposażonym stanowisku, lakierowanie pojazdów, wszelkie naprawy blacharskie, ślusarskie, naprawy powłok chłodniczychi izotermicznych

16*. Holownik

17*. Serwis tachografów cyfrowych i analogowych

18*. Montaż i naprawa Toll Collect

19*. Montaż hydrauliki siłowej

20*. Naprawy niezależnego ogrzewania ( Webasto, Eberspracher)

21*. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów wykonująca pełen zakres przeglądów rejestracyjnych, w tym ADR, badań dodatkowych po naprawach powypadkowych, autobusów.

PODWYKONAWCY

Kandydat oświadcza, że:

W przypadku powierzenia Podwykonawcy realizacji części przedmiotu naprawy, Wykonawca (warsztat zrzeszonyw sieci Top Truck) odpowiedzialny jest za działania i zaniechania tego Podwykonawcy, któremu powierzył wykonanie zobowiązania, jak za działanie lub zaniechanie włąsne.

  1. Wymagania techniczne:

 

  1. Wymagania lokalowe:

 

  1. Aspekty prawne: